Φίλτρο με

ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΩΝΕΣ

ΖΩΝΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ Ζ.Ν.Χ.

ΔΟΧΕΙΟ Ζ.Ν.Χ.

Brands

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Active filters

ARISTON NIMBUS COMPACT 40 S NET 6KW...

Price 4.024,19 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS COMPACT 50 S NET 7KW...

Price 4.104,84 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS COMPACT 70 S NET 11KW...

Price 4.395,16 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS COMPACT 90 S NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS COMPACT 110 S NET...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS COMPACT 70S T NET 11KW...

Price 4.935,48 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 90S T NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 110S T NET...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Υγιεινού Ζεστού Νερού, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Ενσωματωμένο Μπόιλερ 180l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 40S NET 6KW...

Price 3.536,29 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 50S NET 7KW...

Price 3.625,81 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 70S NET 11KW...

Price 4.214,52 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 90S NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 110S NET 16,7KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 90S-300 NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 110S-300 NET...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS FLEX 70S T NET 11KW...

Price 4.800,81 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 90S T NET 14KW...

Price 5.840,32 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 110S T NET 16,7KW...

Price 5.901,61 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 90S T NET-300...

Price 6.084,68 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 110S T NET-300...

Price 6.146,77 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, με Μπόιλερ 180l ή 300l και δοχείο διαστολής 8l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 40S NET 6KW...

Price 3.096,77 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 50S NET 7KW...

Price 2.895,16 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 70S NET 11KW...

Price 3.225,81 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 90S NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 70 S T NET 11KW...

Price 3.709,68 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 90 S T NET 14KW...

Price 4.387,10 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 110 S T NET...

Price 4.483,87 €

Αντλία Θερμότητας Inverter Split αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 40M NET 6KW...

Price 4.087,10 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 50M NET 7KW...

Price 4.087,10 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 70M NET 11KW...

Price 4.467,74 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 90M NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 110M NET...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 40M 2Z NET 6KW...

Price 4.685,48 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 50M 2Z NET 7KW...

Price 4.716,13 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 70M 2Z NET...

Price 5.173,39 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l

ARISTON NIMBUS COMPACT 70M T NET 11KW...

Price 5.108,87 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 90M T NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 110M T NET...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS COMPACT 70M T 2Z NET...

Price 5.737,90 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l, Τριφασική

ARISTON NIMBUS FLEX 40M NET 6KW...

Price 3.694,35 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 50M NET 7KW...

Price 3.854,84 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 70M NET 11KW...

Price 4.165,32 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 90M NET 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 110M NET 16,7KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 90M NET-300 14KW...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 110M NET-300...

Price 0,00 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 40M 2Z NET 6KW...

Price 4.245,97 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 50M 2Z NET 7KW...

Price 4.245,97 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 70M 2Z NET 11KW...

Price 4.685,48 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 70M T NET 11KW...

Price 4.528,23 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 90M T NET 14KW...

Price 5.221,77 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 110M T NET 16,7KW...

Price 5.346,77 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 90M T NET-300...

Price 5.580,65 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 110M T NET-300...

Price 5.661,29 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS FLEX 70M T 2Z NET 11KW...

Price 5.173,39 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση, ψύξη και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, Δοχείο διαστολής 8l, Μπόιλερ 180l ή 300l

ARISTON NIMBUS PLUS 40M NET 6KW...

Price 2.911,29 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 50M NET 7KW...

Price 2.911,29 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 70M NET 11KW...

Price 3.302,42 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 90M NET 14KW...

Price 4.504,03 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 110M NET 16,7KW...

Price 4.579,03 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 40M 2Z NET 6KW...

Price 3.540,32 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 50M 2Z NET 7KW...

Price 3.588,71 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 70M 2Z NET 11KW...

Price 3.854,84 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l

ARISTON NIMBUS PLUS 70M T NET 11KW...

Price 3.772,58 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 90M T NET 14KW...

Price 4.495,97 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 110M T NET 16,7KW...

Price 4.637,10 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική

ARISTON NIMBUS PLUS 70M T 2Z NET 11KW...

Price 4.483,87 €

Αντλία Θερμότητας Inverter μονομπλόκ αέρα/νερού για θέρμανση και ψύξη, μαζί με Διαχειριστή Συστήματος Sensys NET και εξωτερικό αισθητήρα για θερμορύθμιση, δοχείο διαστολής 8l,Τριφασική