Φίλτρο με

ΜΑΡΚΑ

ΜΑΡΚΑ

ΤΥΠΟΣ

ΤΥΠΟΣ

EXTRA

EXTRA

ΓΟΥΡΝΕΣ

ΓΟΥΡΝΕΣ

ΒΑΘΟΣ

ΒΑΘΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

Brands

Λάντζες

Λάντζες

Active filters

BAMBAS FROST 100x60x85 LAE1-100...

Price 290,32 €

Λάντζα 100x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 140x60x85 LAE1-140...

Price 306,45 €

Λάντζα 140x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 100x60x85 LAE2-100...

Price 362,90 €

Λάντζα 100x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 120x60x85 LAE2-120...

Price 379,03 €

Λάντζα 120x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 140x60x85 LAE2-140...

Price 395,16 €

Λάντζα 140x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 160x60x85 LAE2-160...

Price 443,55 €

Λάντζα 160x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράδι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 60x60x85 LKE1-60 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 346,77 €

Λάντζα 60x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 100x60x85 LKE1-100...

Price 379,03 €

Λάντζα 100x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 140x60x85 LKE1-140...

Price 427,42 €

Λάντζα 140x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 100x60x85 LKE2-100...

Price 443,55 €

Λάντζα 100x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες,2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 120x60x85 LKE2-120...

Price 483,87 €

Λάντζα 120x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες,2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 140x60x85 LKE2-140...

Price 524,19 €

Λάντζα 140x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες,2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 160x60x85 LKE2-160...

Price 564,52 €

Λάντζα 160x60x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες,2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 70x70x85 LK1-70 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 403,23 €

Λάντζα 70x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 120x70x85 LK1-120 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 419,35 €

Λάντζα 120x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 140x70x85 LK1-140 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 459,68 €

Λάντζα 140x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 140x70x85 LK2-140 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 516,13 €

Λάντζα 140x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LK2-180 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 556,45 €

Λάντζα 180x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 240x70x85 LK2-240 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 629,03 €

Λάντζα 240x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 2 Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LK3-180 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 685,48 €

Λάντζα 180x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 3 Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 240x70x85 LK3-240 ΛΑΝΤΖΑ...

Price 725,81 €

Λάντζα 240x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, 3 Ανοξείδωτες Γούρνες, Πόρτες Συρόμενες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με Βούλες INOX Αποστράγγισης, Καπάκι σκαφωτό με Σήκωμα στη Πλάτη

BAMBAS FROST 120x70x85 LA96-120...

Price 395,16 €

Λάντζα 120x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράφι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 160x70x85 LA96-160...

Price 419,35 €

Λάντζα 160x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράφι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LA96-180...

Price 443,55 €

Λάντζα 180x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράφι Αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 120x70x85 LK96-120...

Price 524,19 €

Λάντζα 120x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 160x70x85 LK96-160...

Price 548,39 €

Λάντζα 160x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LK96-180...

Price 572,58 €

Λάντζα 180x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 150x70x85 LA126-150...

Price 604,84 €

Λάντζα 150x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράφι αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LA126-180...

Price 637,10 €

Λάντζα 180x70x85cm απο Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Ράφι αντοχής, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 150x70x85 LK126-150...

Price 604,84 €

Λάντζα 150x70x85cm από Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη

BAMBAS FROST 180x70x85 LK126-180...

Price 645,16 €

Λάντζα 180x70x85cm από Ανοξείδωτο Χάλυβα, Πόρτες Συρόμενες, Ανοξείδωτες Γούρνες, Ρυθμιζόμενα Πόδια Καθ'Ύψος, Στιβαρή Κατασκευή, Χωρίς Πλάτη, Με βούλες INOX αποστράγγισης, Καπάκι Σκαφωτό με Σήκωμα στην Πλάτη