•  ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  • ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  • ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  • ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

  •  ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  •  ΔΙΑΝΟΜΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  •  ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΟΜΠΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  •  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

  •  ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΥΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ